注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

迎风起航

育秀中学小学部三年级十一班的博客

 
 
 

日志

 
 

汉语拼音音节拼读练习(一)  

2013-09-11 21:27:31|  分类: 作业 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

b p m f的练习

bà bɑ    mā mɑ    mù mǎ   fù mǔ

yī fu    bǐ yì bǐ

 

d  t  n  l的练习

ní tǔ    dà mǎ    dù pí    dá tí

dì di    nǎ lǐ    dī dā    nǔ lì   

dà dù    tú dì    dì tú    dǎ

lǎ bɑ    là bǐ    lù dì    tà bù   

tǔ dì    dǎ dǔ    fǎ lǜ    mǎ tí   

dǎ qì    dú lì    yā

 

ɡ  k  h的练习

ɡē ɡe    ɡū ɡu    hú lu    mó ɡu

kū le    bá hé    dǎ ɡé    kě lè

ɡè    hé mǎ    kè kǔ    ɡù kè

ɡǔ   huā duǒ   ɡɡuǒ  kuā dà

 

 q  x的练习

jī qì    hú xū   jì lǜ    jī mù

mǔ jī    jí hé   qī fu    qí tè

qí mǎ    qǐ lì   dǎ qì    mì jú

fù xí    bì xū   ɡē qǔ    qǔ dé

lè qù    jì xù   qū qu    ná qù

jí tǐ    jù dà   jù tǐ    jù lí

hé qì    ɡǔ lì    

 

z  c  s的练习

cū xì    zǔ fù   cā dì    zǐ xì

zì jǐ    cí qì   cā xǐ    pō sǎ

lǜ sè    nǚ zǐ   zá jì    sì ɡè    

jú zi    zì mǔ   dǎ zì    zuò chē

hé zi    tǔ sī   sī jī    lè zī zī

zhuǎ zi

 

  评论这张
 
阅读(141)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018